Pravidelná preventivní péče

Pravidelná preventivní péče 

Po dokončení léčby chrupu domluvíme s klientem interval preventivních kontrol chrupu. Většinou stačí u dospělých návštěva 1 až 2x za rok, u dětí do 15 let nutně nejméně 2x ročně. Preventivní prohlídka je obdobná, jako při 1. návštěvě, případně se v osobní anamnéze doplní nové události. Panoramatický snímek se obvykle zhotoví 1x za 2 roky, intraorální rentgen a BTW dle potřeby. Nově nabízíme zhotovení CT 3D rentgenu, který odhalí jinak skryté problémy. Je-li potřeba, podstoupí klient ošetření a kontrolu hygieny u dentální hygienistky. 

3D rentgen HYPERION X9

BTW – bite wing – jedná se o rtg snímky při kterých se exponují  korunkové části zubů při stisknutých čelistech vpravo a vlevo, vidíme kazy v mezerách mezi zuby dříve než jsou viditelné v ústech, je to důležité preventivní vyšetření

Intraorální rtg – jeden snímek konkrétního zubu i s kořenem - můžeme hodnotit stav zubu v oblasti kořene - zánět, který znáte jako váček, je vidět jako černé místo v oblasti vrcholu kořene – takto postižený zub se musí léčit – odstraní se vše z kořenového kanálku a to v celém průběhu a následně se vyplní speciální kořenovou výplní – tento výkon patří do tzv. ENDODONCIE

Panoramatický  snímek: OPG - výhodou je na jedné expozici možno vyhodnotit celý chrup jako celek. Zachytíme většinu patologických stavů - zubní kaz, chronický zánět  zubního nervu, neprořezané zuby, či současný stav zavěsného aparátu zubu - parodont.

CBCT 3D rtg - HYPERION X9

3D rentgen HYPERION X9CBCT 3D rtg - HYPERION X9 dokáže v řezech nebo prostorovém 3D snímku odhalit problémy, které jsou ostatním projekcím (OPG, RVG a RTG, BTW) skryty. Zvyšuje  úspěšnost léčby o 30 procent, protože umožní cílené zaměření léčby odhaleného problému. Je nezbytný pro navigační implantologii a pro určení vhodného implantátu do bezzubých oblastí čelisti. Jasně určí, zda je možno do určených míst implantovat a upozorní na nebezpečí poškození anatomických struktur, které pak mohou vést k trvalým nepříjemným následkům např. snížení nebo vymizení citlivosti kůže, poranění nervu, který inervuje určitou anatomickou oblast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.

Ozvěte se nám s Vašim problémem či dotazem.

Telefon: +420 491 453 272
Mobil: +420 724 100 151
Fax: +420 491 451 936

Jak se k nám dostanete?

Skrýt / zobrazit podrobný popis cesty