Dentální hygiena

Dentální hygiena

Instruktáž správné péče o chrup provede buď lékař nebo hygienistka. Dobrá hygiena dutiny ústní je důležitá jak pro samotné ošetření (nesmí krvácet dásně při zhotovování kompozitních výplní), tak z hlediska prevence, nebo udržení zaléčeného stavu chrupu.

První návštěva

Konzultace a  zdůvodnění potřeby správně aplikované domácí zubní péče. Je třeba si uvědomit,  že léčení zubního kazu a jeho následků je vždy spojena nutností obětovat čas, podstoupit ne příliš atraktivní výkony a v neposlední řadě jde o mnohdy finančně nákladné zákroky. Ceny za zubní ošetření mají vzestupnou tendenci, která je dána více faktory. Na druhé straně zdravotní pojišťovny omezují platby za zubní výkony a tento trend dvojím směrem má vzestupnou tendenci. Bude-li Vám objasněn princip péče o chrup a předvedeny pomůcky, které tento proces zkvalitní a urychlí, pak prostředky, které věnujete u zubní hygienistky se Vám rychle vrátí.

Proto je důležitá zubní prevence a práce zubní hygienistky Vám usnadní život.

U dospělého člověka průměrně pečujícího o svůj chrup je šíření zubního kazu pomalé a preventivní prohlídka u zubního lékaře, event. jeho doporučení k návštěvě zubní hygienistky je dostačující 1 - 2x do roka.

Jinak tomu je u dětského pacienta, kde může zubní kaz vzniknout a rychle se šířit i během 1 - 2 měsíců. Proto je důležitá pravidelná kontrola nejméně 2x ročně, u mladých pacientů s méně hodnotnou sklovinou i častěji.

ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.

Ozvěte se nám s Vašim problémem či dotazem.

Telefon: +420 491 453 272
Mobil: +420 724 100 151
Fax: +420 491 451 936

Jak se k nám dostanete?

Skrýt / zobrazit podrobný popis cesty