Endodoncie

Léčení kořenových kanálků zubů – Endodoncie

Následkem neléčeného zubního kazu může postupovat rozpad zuboviny do bezprostřední blízkosti pulpy (dřeň, nerv zubu) a dochází k infekci této tkáně. Dle stavu zánětu je pociťována bolest na chlad, později na teplo a zub začíná bolet na poklep a skus.

Léčení zubu je nutno zaměřit na vyhledání všech kořenových kanálků zubu a jejich pročištění.

Ošetření zubních kanálků

Přístroje pro ENDODONCII zleva: Apexlokátor, M-Two motor, Reciproc motor, BeeFill Je-li kaz hluboký a postihne dřeňovou dutinu  zubu - PULPU -  pak je nutné provést tzv. přeléčení kořenových kanálků zubu - ENDODONCII  - kdy v lokálním umrtvení odstraníme kaz a zpřístupníme  vchody do kořenových kanálků zubu. Tyto pak rozšíříme, dokonale vyláchneme a zaplníme kvalitní kořenovou výplní. V této oblasti léčení zubu je velký pokrok, využíváme nové přístroje jako je APEXLOKÁTOR - detektor délky kořenového kanálku, RECIPROC a Mtwo - přístroje s recipročním, nebo rotačním pohybem na rozšiřování a zprůchodňování koř. kanálků, LASER a OZONE DTA na sterilizaci kořen. kanálků před zaplněním a BEE - FILL -  automatický plnič kořenové výplně. RVG snímek v digitální podobě nám ukáže správnost zaplnění kanálku a zub může další desítky let pomáhat rozmělňovat nebo ukusovat potravu. 

Dentální mikroskop LEICA

Každý zub má své jedinečné uspořádání kořenových kanálků a obsahuje jich různý počet. Přední zuby mají obecně menší počet  kanálků, k jejichž lokalizaci  nám  významně pomáhá dentální mikroskop. Postranní zuby mohou mít  3-5 kanálků. Pomocí mikroskopu často detekujeme i další. Nalézt  všechny kořenové kanálky je důležité pro 100% eliminaci zánětu a má hlavní význam pro úspěch vyléčení zubu. Léčení pak spočívá v důkladném pročištění kořenových kanálků za pomoci ručních a strojových nástrojů, neustále doplňované výplachem kořenového systému.

Reciproc na strojové opracování kořenových kanálků

 

Naše klinika je vybavena  moderním  systémem Reciproc a Mtwo na strojové opracování kořenových kanálků, které v určitých případech umožní bezpečnější opracování těchto kanálků. Minimalizace bakteriální infekce kanálků dosáhneme kombinací výplachu roztokem chlornanu sodného, laseru - ELEXXION a působení ozónu - Ozone DTA. Právě využití Laserového vlákna o průměru 200 mikronů, které se zavede do celého průběhu kanálku zubu rozšířeného Reciprocem na průměr 250 – 500 mikronů zajistí dokonalé zničení všech bakterií.

Snahu o co největší ''sterilitu'' prostředí zubního kanálku těsně před uzávěrem výplňovým  materiálem podpoříme ještě aplikací ozonu (trojvalentní kyslík), vyráběném v přístroji Ozone DTA. Hermetické zaplnění takto vyčištěných kanálků provedeme gutaperčovými čepy tzv."za studena", nebo lépe pomocí přístroje na vstřikování nahřáté gutaperči - BeeFill, případně dnes v urřitých případech využijme speciální materiál MTA.  Následně je zhotoven rtg snímek pro kontrolu plnění. Tato kombinace v ošetřování kořenových kanálků významně zvýšila na naši klinice úspěšnost daného léčení a prakticky zcela eliminovala typickou bolest bolest zubu v následujících 2 – 3 dnech po tomto výkonu. U léčení komplikované anatomie kořene zubu, kdy bolest přetrvává můžeme zpřesnit příčinu problému pomocí CT vyšetření - CBCT - HYPERION X9 od italské  firmy MYRAY. Dosáhneme přesného pohledu na jednotlivé struktury kostní a zubní tkáně v prostoru a jednotlivých řezech.

Po odstranění kazu a léčení kořenových kanálků je často potřeba zpevnit tuto redukovanou oblast zubní korunky, jakožto prevenci jejího odlomení. K tomu využíváme sklovláknové čepy zavedené do kořenových kanálků, doplňěné dostavbovým materiálem  a  pokračujeme dokončením v podobě kompozitní (bílé) zubní výplně nebo keramické inlaye,onlaye, overlaye, nebo korunky.

Závěr k léčení kořenových kanálků zubů

Moderní léčení kořenových kanálků upřednostňuje jednorázovou metodu - to je otevření zubu,vyhledeání a rošíření kanálků a jejich desinfekci prostřednictvím dokonalého vyplachování, sterilizaci laserem a O3 a okamžité definitivní hermetické plnění. Dávno se opustilo tzv. "vložkování", kdy pacient v řadě návštěv mnohdy několik měsíců pomalu dozrál k extrakci postiženého zubu. Jen výjímečně (max. na 24 hod.) ponecháme zub otevřený. Druhý den však zánět definitivně doléčíme. Dynamický rozvoj endodoncie umožnil snižít provádění malých chirugický výkonů - tzv. RESEKCÍ kořenového hrotu.

ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.

Ozvěte se nám s Vašim problémem či dotazem.

Telefon: +420 491 453 272
Mobil: +420 724 100 151
Fax: +420 491 451 936

Jak se k nám dostanete?

Skrýt / zobrazit podrobný popis cesty